Sub-Zero, Congelador IC-18FI

Congelador IC-18FI

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?