Sub-Zero, Neveras-Congelador BU-48S

Nevera BU-48S

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?