Trio_ mesa auxiliar negra - Karakter - MINIM
Trio_ mesa auxiliar roble - Karakter - MINIM - lateral
Trio_ mesa auxiliar roble - Karakter - MINIM
Trio_ mesa auxiliar - Karakter - MINIM- varios colores
Trio_ mesa auxiliar negra - Karakter - MINIM - lifestyle sala
Trio_ mesa auxiliar negra - Karakter - MINIM - lifestyle
Trio_ mesa auxiliar negra - Karakter - MINIM
Trio_ mesa auxiliar roble - Karakter - MINIM - lateral
Trio_ mesa auxiliar roble - Karakter - MINIM
Trio_ mesa auxiliar - Karakter - MINIM- varios colores
Trio_ mesa auxiliar negra - Karakter - MINIM - lifestyle sala
Trio_ mesa auxiliar negra - Karakter - MINIM - lifestyle

Bookstore Trio

1988
By Achille Castiglioni & Giancarlo Pozzi
Who do you want to contact?
What is your profile?
Who do you want to contact?
What is your profile?