Miele, Microondas M 6032 SC

Microondas M 6032 SC

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?