Miele, Microondas M 6260 TC

Microondas M 6260 TC

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?