Neff, Neveras- Congelador K5886X4

Nevera- Congelador K5886X4

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?