Neff, Neveras- Congelador KI7863D30

Nevera- Congelador KI7863D30

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?