Miele, Neveras K 1901

Nevera K 1901

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?