Miele, Neveras K 9122

Nevera K 9122

Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?