Serge Mouille, Standing lamp 3 rotating arms

Llum de peu Standing lamp 3 rotating arms

1952
By Serge Mouille
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?