Vitra, Panton
Vitra, Panton
Vitra, Panton
Vitra, Panton
Vitra, Panton
Vitra, Panton
Vitra, Panton
Vitra, Panton

Cadira Panton

1959/1960
By Verner Panton
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?