Michael Anastassiades, Mirror Glasses

Mirror Glasses

1997
By Michael Anastassiades
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?