Vitra, Elephant
Vitra, Elephant
Vitra, Elephant
Vitra, Elephant

Elephant

1954
By Sori Yanagi
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?