Quaderna mesa Zanotta en MINIM
Quaderna mesa Zanotta en MINIM
Quaderna mesa Zanotta en MINIM
Quaderna mesa Zanotta en MINIM
Quaderna mesa Zanotta en MINIM
Quaderna mesa Zanotta en MINIM

Taula auxiliar Quaderna

1970
By Superstudio
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?
Amb qui vols contactar?
Quin és el teu perfil?